Om Torill

”Både Feldenkraismetoden og Batesmetoden handler om å finne tilbake til det som er naturlig og hensiktsmessig bruk av kroppen. Det handler om å bruke oss selv slik vi kunne da vi var barn, og om å lære på nytt det vi har kunnet en gang. Gjenoppdage gleden ved å bruke egen kropp og se med egne øyne.”

Jeg har utdanning som fysioterapeut fra Statens Fysioterapiskole i 1980, og har arbeidet i ca 20 år som bedriftsfysioterapeut.

I 1990 kom jeg første gang i kontakt med Feldenkraismetoden®. Jeg ble umiddelbart begeistret for metodens enkelhet og effekt, og jeg begynte på Feldenkraisutdanning i Sigtuna i Sverige i 1995. Feldenkraisutdanningen er et deltidsstudium over 4 år, og jeg ble godkjent Feldenkraispdedagog i 1999.

De siste 14 årene har jeg drevet privatpraksis med Feldenkrais og fysioterapi i Hamar og Oslo. Jeg har i tillegg hatt oppdrag for lokale bedriftshelsetjenester og kurs for ulike bedrifter i Oslo og Hamar.

Sommeren 2005 tok jeg også utdanning i naturlig synsforbedring og er nå sertifisert Batespedagog. Denne utdanningen var i Nederland, Nijmegen Natural Vision Center. Lærer var Thomas Quackenbush, forfatter av boken “Relearning to see” Fra høsten 2005 har jeg gitt undervisning i Batesmetoden og Feldenkraismetoden på Hamar og i Oslo. (Naturlig syn og bevegelse)
Fra høsten 2009 har jeg vært ansatt som fysioterapeut ved Blåkorsklinikken i Oslo.

Torill Opsand Autorisert fysioterapeut 1980. Medlem av NFF Autorisert Feldenkraispedagog 1999. Medlem av NFAFP Godkjent Batespedagog (Teacher in Natural Eyesight improvement) 2005