Weekendkurs i naturlig synsforbedring, Batesmetoden

Sted: Eri­ka Nissensgt.11, 0480 Oslo (Tor­shov)

Kursinnhold:

 • Bevis­st­gjøring om egne synsvan­er
 • Grunnprinsipper(bevegelse, sen­tralis­er­ing og avspen­ning)
 • Teori om øyets funksjon, muskler og syn­sceller.
 • Øve prak­tisk på ulike aktiviteter som hjelper oss å få beveg­else, avspen­ning og sen­tralis­er­ing
 • Sol­ing av øynene, hvor­dan bli min­dre lysømfintlig
 • Avspen­ning, visu­alis­er­ing
 • Aku­pres­sur – selvheal­ing.
 • Bruk­er du begge øynene å se med? Aktiviteter for avk­lar­ing.
 • Tips og råd angående syns­forbedring ved ulike syn­sprob­le­mer (f.eks nærsyn­thet, langsyn­thet, skjeve horn­hin­ner og sam­syn­sprob­le­mer).
 • ”Lese­tren­ing”
 • Spørsmål fra deltak­erne og veien videre…..

Kurset er prak­tisk med mye beveg­else og avspen­ning. Du lær­er de grunn­leggende prin­sip­pene, og aktiviteter som du kan bruke i hverda­gen. Bates­me­to­den er ikke snakk om tren­ing, men om å etablere gode van­er og aktiviteter som etter­hvert blir en del av dagliglivet. Kurset vil være nyt­tig for alle som ønsker å redusere brille­bruk, eller bedre syn­shelse.

Kur­savgift  kr 2500,-

Kur­savgiften inklud­er­er kurs­ma­teriell, «pin­hole­glass­es», drikke, frukt etc.

For  nærmere infor­masjon eller påmeld­ing ring tlf 41 57 27 47 eller  send epost til torill(alfakrøll)batesmetoden.no

Velkom­men til kurs!

Torill Opsand
Bate­sped­a­gog