Aktiviteter

Planlagte aktiviteter høsten 2017

Obs ! Det er mulighet for bestill­ing av indi­vidu­elle timer i feldenkrais­me­to­den og bates­me­to­den. Ene­timer var­er i 60 min­ut­ter og koster per i dag kr 600,-. Ta kon­takt på tlf. 41 57 27 47, eller epost: torill(alfakrøll)batesmetoden.no

Batesmetoden — synskurs

Under­vis­ningsst­ed:
Eri­ka Nis­sens­gate 11, 1. etas­je. Inngang inne i går­den, Opsand eller leil 002 på ringek­lok­ka. Eri­ka Nis­sens­gate er en tver­rgate til Agathe Grøn­dals­gate ved Tor­shov­parken.
Gode muligheter for park­er­ing i gata på dagtid.

Ta kon­takt for nærmere infor­masjon og påmeld­ing. Torill Opsand, feldenkraisped­a­gog og fys­ioter­apeut. Tele­fon: 41 57 27 47 eller epost: torill(alfakrøll)batesmetoden.no

Velkom­men til kurs!