Naturlig syn og bevegelse

Weekendkurs i naturlig synsforbedring, Batesmetoden

3. og 4. mars 2018
Lørdag: kl. 10 – 16.30
Søndag: kl. 10 – 16.00
Sted: Erika Nissensgt.11, 0480 Oslo (Tor­shov)

Kursinnhold:

 • Bevisstgjøring om egne synsvaner
 • Grunnprinsipper(bevegelse, sentralisering og avspenning)
 • Teori om øyets funksjon, muskler og synsceller.
 • Øve praktisk på ulike aktiviteter som hjelper oss å få bevegelse, avspenning og sentralisering
 • Soling av øynene, hvordan bli mindre lysømfintlig
 • Avspenning, visualisering
 • Akupressur – selvhealing.
 • Bruker du begge øynene å se med? Aktiviteter for avklaring.
 • Tips og råd angående synsforbedring ved ulike synsproblemer (f.eks nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner og samsynsproblemer).
 • ”Lesetrening”
 • Spørsmål fra deltakerne og veien videre…..

Kurset er prak­tisk med mye beveg­else og avspen­ning. Du lær­er de grunn­leggen­de prin­sip­pene, og aktiviteter som du kan bruke i hverda­gen. Bates­me­to­den er ikke snakk om tren­ing, men om å etablere gode van­er og aktiviteter som etter­hvert blir en del av dagliglivet. Kurset vil være nyt­tig for alle som ønsker å redusere brille­bruk, eller bedre syn­shelse.

Kur­savgift kr 2500,-

Kur­savgiften inklud­er­er kurs­ma­teriell, «pin­hole­glass­es», drikke, frukt etc.

For nærmere infor­masjon eller påmeld­ing, ring tlf 41 57 27 47 eller send epost til torill(alfakrøll)batesmetoden.no

Velkom­men til kurs!

Torill Opsand
Bate­sped­a­gog


Oppfølgingskveld
(for tidligere kursdeltagere)

Mandag den 19. mars kl 18 -20

Her vil vi ha fokus på direkte og indirekte avspenning av øyne og hode, repetere de gode synsvanene, og forske på egne muligheter for synsforbedring.
Vi vil øve på lesing på nært hold og avstand. og prøve praktiske øvelser for samsyn og skjeve hornhinner. Mulighet for å ta opp spørsmål angående egen prosess med synsforbedring brillereduksjon etc.

Kursavgift kr 200,-

For nærmere infor­masjon eller påmeld­ing, ring tlf 41 57 27 47 eller send epost til torill(alfakrøll)batesmetoden.no