Naturlig syn og bevegelse

Weekendkurs i naturlig synsforbedring, Batesmetoden

15. og 16. juni 2019
Lørdag: kl. 10 – 16.30
Søndag: kl. 10 – 16.00
Sted: Erika Nissensgt.11, 0480 Oslo (Tor­shov)

Kursinnhold:

  • Klargjøring av egne synsvaner
  • Grunnprinsipper(bevegelse, sentralisering og avspenning)
  • Teori om øyets funksjon, muskler og synsceller.
  • Bruker du begge øynene å se med? Aktiviteter for avklaring.
  • Øve praktisk på ulike aktiviteter som hjelper oss å få bevegelse, avspenning og sentralisering
  • Soling av øynene, hvordan bli mindre lysømfintlig
  • Akupressur – selvhealing.
  • Tips og råd angående synsforbedring ved ulike synsproblemer.
  • ”Lesetrening”
  • Spørsmål fra deltakerne og veien videre…..

Kurset er prak­tisk med mye beveg­else og avspen­ning. Du lær­er de grunn­leggen­de prin­sip­pene, og aktiviteter som du kan bruke i hverda­gen. Bates­me­to­den er ikke snakk om tren­ing, men om å etablere gode van­er og aktiviteter som etter­hvert blir en del av dagliglivet. Kurset vil være nyt­tig for alle som ønsker å redusere brille­bruk, eller bedre syn­shelse.

Kur­savgift kr 2500,-

Kur­savgiften inklud­er­er kurs­ma­teriell, «pin­hole­glass­es», drikke, frukt etc.
Påmelding: Fortløpende og seinest 2 uker før kursdato.

For nærmere infor­masjon eller påmeld­ing, ring tlf 41 57 27 47 eller send epost til torill(alfakrøll)batesmetoden.no

Velkom­men til kurs!

Torill Opsand
Bate­sped­a­gog

Obs ! Det er mulighet for bestilling av individuelle timer i feldenkraismetoden og batesmetoden. Enetimer varer i 60 minutter og koster per i dag kr. 700,-.