Oppfølgingskveld

(for tidligere kurs­delt­agere)
Tirs­dag 6. desem­ber kl. 19.00 — 20.30

Sted: Erika Nis­sens­gt. 11, 0480 Oslo

Her vil vi ha fokus på direk­te og indi­rek­te avspen­ning av øyne og hode, repetere de gode synsvanene,
og forske på egne muligheter for syns­forbedring..
Vi vil øve på lesing på nært hold og avs­tand. og prøve prak­tiske øvelser for sam­syn og skjeve horn­hin­ner
Mulighet for å ta opp spørsmål angåen­de egen pros­ess med syns­forbedring brillere­duk­sjon etc.
Kur­savgift kr 200,-

For  nærmere infor­masjon eller påmeld­ing ring  tlf 41 57 27 47 eller  send epost torill(alfakrøll)batesmetoden.no   

Velkom­men til kurs!

Torill Opsand
Bate­sped­a­gog