Naturlig syn og bevegelse

Weekendkurs i naturlig synsforbedring, Batesmetoden

24. og 25. november 2018
Lørdag: kl. 10 – 16.30
Søndag: kl. 10 – 16.00
Sted: Erika Nissensgt.11, 0480 Oslo (Tor­shov)

Kursinnhold:

 • Bevisstgjøring om egne synsvaner
 • Grunnprinsipper(bevegelse, sentralisering og avspenning)
 • Teori om øyets funksjon, muskler og synsceller.
 • Øve praktisk på ulike aktiviteter som hjelper oss å få bevegelse, avspenning og sentralisering
 • Soling av øynene, hvordan bli mindre lysømfintlig
 • Avspenning, visualisering
 • Akupressur – selvhealing.
 • Bruker du begge øynene å se med? Aktiviteter for avklaring.
 • Tips og råd angående synsforbedring ved ulike synsproblemer.
 • ”Lesetrening”
 • Spørsmål fra deltakerne og veien videre…..

Kurset er prak­tisk med mye beveg­else og avspen­ning. Du lær­er de grunn­leggen­de prin­sip­pene, og aktiviteter som du kan bruke i hverda­gen. Bates­me­to­den er ikke snakk om tren­ing, men om å etablere gode van­er og aktiviteter som etter­hvert blir en del av dagliglivet. Kurset vil være nyt­tig for alle som ønsker å redusere brille­bruk, eller bedre syn­shelse.

Kur­savgift kr 2500,-

Kur­savgiften inklud­er­er kurs­ma­teriell, «pin­hole­glass­es», drikke, frukt etc.
Påmelding: Fortløpende og seinest 2 uker før kursdato.

For nærmere infor­masjon eller påmeld­ing, ring tlf 41 57 27 47 eller send epost til torill(alfakrøll)batesmetoden.no

Velkom­men til kurs!

Torill Opsand
Bate­sped­a­gog