Naturlig syn og bevegelse

Oppfølgingskveld
(for tidligere kursdeltagere)

Tirs­dag den 7. mars kl 18.30 –20.30

Her vil vi ha fokus på direk­te og indi­rek­te avspen­ning av øyne og hode, repetere de gode synsvanene, og forske på egne muligheter for syns­forbedring.
Vi vil øve på lesing på nært hold og avs­tand. og prøve prak­tiske øvelser for sam­syn og skjeve horn­hin­ner. Mulighet for å ta opp spørsmål angåen­de egen pros­ess med syns­forbedring brillere­duk­sjon etc.

Kur­savgift kr 200,-

For nærmere infor­masjon eller påmeld­ing, ring tlf 41 57 27 47 eller send epost til torill(alfakrøll)batesmetoden.no


Weekendkurs i naturlig synsforbedring, Batesmetoden

11. og 12. mars 2017
Lørdag: kl. 10 — 16.30
Søndag: kl. 10 — 16.00
Sted: Erika Nissensgt.11, 0480 Oslo (Tor­shov)

Kursinnhold:

 • Bevis­st­gjøring om egne synsvan­er
 • Grunnprinsipper(bevegelse, sen­tralis­er­ing og avspen­ning)
 • Teori om øyets funksjon, muskler og syn­sceller.
 • Øve prak­tisk på ulike aktiviteter som hjelper oss å få beveg­else, avspen­ning og sen­tralis­er­ing
 • Sol­ing av øynene, hvor­dan bli min­dre lysømfintlig
 • Avspen­ning, visu­alis­er­ing
 • Aku­pres­sur – selvheal­ing.
 • Bruk­er du begge øynene å se med? Aktiviteter for avk­lar­ing.
 • Tips og råd angåen­de syns­forbedring ved ulike syn­sprob­le­mer (f.eks nærsyn­thet, langsyn­thet, skjeve horn­hin­ner og sam­syn­sprob­le­mer).
 • ”Lese­tren­ing”
 • Spørsmål fra deltak­erne og veien videre…..

Kurset er prak­tisk med mye beveg­else og avspen­ning. Du lær­er de grunn­leggen­de prin­sip­pene, og aktiviteter som du kan bruke i hverda­gen. Bates­me­to­den er ikke snakk om tren­ing, men om å etablere gode van­er og aktiviteter som etter­hvert blir en del av dagliglivet. Kurset vil være nyt­tig for alle som ønsker å redusere brille­bruk, eller bedre syn­shelse.

Kur­savgift kr 2500,-

Kur­savgiften inklud­er­er kurs­ma­teriell, «pin­hole­glass­es», drikke, frukt etc.

For nærmere infor­masjon eller påmeld­ing, ring tlf 41 57 27 47 eller send epost til torill(alfakrøll)batesmetoden.no

Velkom­men til kurs!

Torill Opsand
Bate­sped­a­gog